Intagningskö

Home ] Up ] [ Intagningskö ] Historik ]

 

 

VIGGBYHOLMS SJÖSCOUTKÅR

Roslagens Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet

Anmälan till kårens kölista

För att vara säker på att våra uppgifter om varje barn är korrekta och att ingen slarvas bort ber jag er att få nedanstående uppgifter ifyllda och returnerade snarast. Barn får tidigast anmälas det år de fyller 6 år och får börja höstterminen det år de fyller 8 år. Vi har ett aktivt förälder engagemang i kåren, där många familjer bidrar med arbete inom olika grupper enligt blanketten nedan. Vi måste få kontakt med de nya föräldrarna som är villiga att arbeta i vår scoutkår. Utan föräldramedverkan kan vi inte driva vår scoutverksamhet.

 

Svar på de vanligaste frågorna :

Scouter har möte på någon av dessa tider, måndag - torsdag 18.30 till 20.00, samt juniorverksamhet på lördagar fm, beroende på vilken avdelning de tillhör. Avdelningarna träffas en gång per vecka.

Medlemsavgiften är 1000:- (gäller fr o m hösten 2000 och  bestämdes på årsmötet 2000) och gäller för hösten 2000 och våren 2001, den betalas sista september.

Scoutskjorta beställes i början av terminen och betalas av barnen själva.

Segling sker på de sista mötena på våren, på sommarlägret samt i början av höstenterminen. Anpassat efter barnens ålder och mognad. 1:a års miniorer seglar först på vårterminen. Barnen får segla först efter 200 m simkunnighet.

Vi är en scoutkår - ej seglarskola.

Prel start är i början av september.

Mer information om kåren går att läsa på Cilla Olestads privata hemsida: http://w1.876.telia.com/~u87602077/index.htm

 

#………………………………………………………………………………………………………………………

 

Klipp av och skicka in

Jag, tror att jag kan hjälpa kåren med:
 • Aktivt ledararbete; arbeta i team på någon avdelning. Alltid behov
 • Båtgrupp; båtvård
 • Utbildningsgrupp; följa upp
 • ledarutbildningen
 • Materialgrupp; skötsel av tält,
 • yxor och liknande
 • Administrationsgrupp;
 • ordförande, sekreterare osv
 • Seglingsundervisning; extra hjälp åt ledarna
 • Lokalgrupp; spika, måla, fixa fönster och dylikt
 • Lägergrupp; planera, matinköp, genomföra eller material vård. Före, under eller efter lägrena
 • Föräldraförening; få en aktiv föräldragrupp att bistå ledarna,
 • Ekonomigrupp; Kassör, revisor, försäljning (majblommor och julartiklar, loppmarknad, korvförsäljning och liknande pengainbringande verksamhet)t ex jul- och våravslutning samt vid tävlingar
 

Födelseår- månad- dag ............................................Telefon: ............................................ TEXTA TYDLIGT

Namn:.............................................................................................................................................

Adress:.............................................................................................................. 18........ Täby

Önskemål eller övrig upplysning ...........................................................................................................................

Köavgift 40:- inbetalt på pg o eller med anmälningsblanketten o (se baksida)

Målsman (texta)........................................................... OBS - Anmälningsdatum.............................................

Viggbyholms Sjöscoutkår, Per Nilsson, Lillängsvägen 7, 183 60 TÄBY,

Tel: 08 - 756 18 07 E-post per.urab@telia.com

 

 


Bäste föräldrar

Det är dock det datum som ni anmält Ert barn som gäller som anmälningsdag.

Blanketten är endast till som en bekräftelse på anmälan och att vi behöver fullständiga uppgifter om Ert barn.

Då allt vårt arbete inom scouterna är ideellt arbete förläggs dessa arbetsuppgifter på vår fritid, och vi har alltid behov av fler ledare. Som ni läst på framsidan har vi ett aktivt föräldra-engagemang i kåren där alla förväntas bidra med något.

Ju fler som hjälper till desto mindre blir bördan för var och en.

Vi som är ledare i vår kår har antingen börjat pga att våra barn har kommit in eller så har man vuxit upp som scout inom kåren och fortsätter sedan som ledare. Vissa av oss har börjat som ledare för att vi tyckt att det skulle vara roligt att ha med barn, natur och båtar att göra medan andra kanske velat göra något tillsammans med sitt eget och andras barn.

Det finns egentligen inga formella krav för att bli scoutledare. Man blir ledare inom det kunskapsområde man känner att man klarar av. Resten lär man sig under "resan gång".

Miniorledare: Allmänbildad, har tålamod med barn i ålder 8-9 år, pysslig, och själv nyfiken på natur och djur. Sjövana en fördel men inget krav.
Juniorledare: Som ovan men i åldrarna 10-11 år. Man lär dem hantera kniv, seglingarna blir fler och hajkerna också. Gärna sjövan.
Patrullscoutledare: Åldrarna 12-14 samt även en bra organisatör då scouterna ofta jobbar självständigt. Mer seglingskunskaper och fler helger med scouterna.
Seniorledare: Seniorerna är oftast "självgående" ungdomar i åldrarna 15-18 med behov av vuxensupport. Gärna riktig sjökunnig för tonåringarna att se upp till. Gärna egen båt som "Eskaderledare" (Kåren har ca 16 båtar)

Den som är ledare får så mycket tillbaka. Du blir med i ett positivt glatt gäng som var vinter har en gemensam kick off på något naturskönt ställe. Vi ordnar gemensamma vuxen seglingar på senvåren och har dessutom minst två öppna ledarträffar om året med mysig samvaro.

Att vara scoutledare ger dig så mycket positivt tillbaks från underbara barn, dagens ungdom är mycket finare än vad massmedia ofta påstår. Mycket utbildningen är kostnadsfri och där träffar man andra likasinnade ledare som delar med sig av sina erfarenheter. Att vara scoutledare anses av många personalledare vara meriterande. Det betyder ofta att man är den typen som får saker gjorda. Learning by doing=Lära genom att göra kommer från scouterna.

För att klara kårens kostnader för köhanteringen vill vi ha en köavgift om minst 40:-

Sätt vänligen in detta på PG 28 89 52 - 5. Märkes med: Barnets namn + Anmälningsdat + födelseår och "köavgift." (alla bäckar små.................) Det går också att lägga två tjugor tillsammans med anmälningsblanketten.

 Vi ses på scouterna.

 Per Nilsson

Köansvarig