Tumregler för hur länge kvitton och andra värdehandlingar skall sparas
Preskription för en fordran mot enskild konsument är 3 år såvida fordran inte avser löpande skuldebrev då preskriptionstiden är 10 år, se "Lån" nedan. Preskriptionen kan avbrytas genom att påminnelser eller andra åtgärder görs för att t.ex. driva in en skuld.
Inkomster
Lönekontoutdrag är lämpliga att spara i sex år, se deklarationer nedan
Utgifter (köp)
Kvitton sparas i tre år, så länge kan en näringsidkare kräva dig på obetald skuld, se Preskriptionslagen 2§.
Har säljaren utfärdat en längre garanti; spara kvittot under garantitiden.
Vid köp av varor gäller minst två års reklamationsrätt, så spar kvittot i två år
Deklarationer
Kvitton ska sparas i sex år, se Taxeringslagen 4 kap. Skatteverket kan inte kräva Dig efter sex år men om Du själv vill ha bevismaterial för tidigare år är det klokt att spara åtminstone 10 år
Bankkontoutdrag
(månadssammanställning)
Sparas minst 3 år, med hänsyn till deklarationen 6 år. OBS! Glöm ej att kolla av transaktioner, t.ex. kontantuttag och gireringar mot varje kontoutdrag du får
Fastighet
Spara kvitton så länge Du har kvar fastigheten, bevismaterial för att
beräkna ev. reavinstskatt vid försäljning
Hyra
Spara kvitton i minst två år
Lån
(löpande skuldebrev)
Kvitto på slutbetalt lån sparas i 10 år
Försäkringar
Försäkringsbrev sparas så länge försäkringen är aktuell. Kvitton för betald försäkring sparas i tre år. Vid skadehändelse där försäkringsbolaget skall lämna ersättning kan det underlätta att ha sparat kvitton, men detta är inget absolut krav. Livförsäkringsbrev och begravnings försäkring sparas hela livet
Kontokort
S.k. "slip" kollas av mot bankkontoutdrag och kan sedan slängas. "Slipen" ensam fungerar inte som bevis på fullgjord betalning. Bankomatkvitton kollas mot bankkontoutdrag och kan därefter slängas
OBS!
Betalorderkopior för betalningar gjorda genom t. ex privatgiro och personkonto är ej kvitton.