Kondelans

Home ] Up ]

 

Här nedan hade jag tänkt skriva in några av alla de vackra rader som kommit till familjen som kondelens. Det är många vackra rader och jag kännde att jag vill delge en del av dessa, men en dag kände jag inte längre för delge dem. De var enbart till familjen och får så blir.

Två av Lasses gamla scouter har skrivit en minnesruna över Lasse se denna pdf från SvD 1 okt 2001, dock smögs sig ett sakfel in angående orsaken till Lasses död. Öppna denna Pdf